Gemeentevergadering 02-11-2022 Gemeentevergadering 02-11-2022
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gemeentevergadering, die wordt gehouden op woensdag 2 november 2022 om 20.00 uur in het Trefpunt.
Op de agenda staan de begroting van de diaconie, de begroting van de kerkrentmeesters en de vraag op welke wijze wij meer aandacht kunnen geven aan gezinnen met kinderen.
De begroting van de kerkrentmeesters voor 2023 laat een tekort zien van ruim € 7.500.
Als we een financieel levensvatbare gemeente willen zijn, dan moeten de inkomsten omhoog en als dat niet lukt moeten de uitgaven omlaag.
Wij willen graag met u bepalen hoe we dit kunnen doen.
Hoe kunnen we de inkomsten verhogen?
Op welke posten kunnen we bezuinigen?
Belangrijke keuzes voor de toekomst van onze gemeente.
Kom daarom allemaal naar de gemeentevergadering en geef uw mening! Het gaat om uw gemeente!

Begroting Diaconie 2023

begroting college van kerkrentmeesters 2023 concept
 
terug