Corona en de kerk: hoe gaan we daar mee om? Corona en de kerk: hoe gaan we daar mee om?
Om de ventilatie in de kerk te verbeteren en samenzang weer mogelijk te maken hebben de kerkrentmeesters de plannen toegelicht.
In de eerste plaats wordt de capaciteit van de kerk gehalveerd tot 100 zitplaatsen door de banken om en om buiten gebruik te stellen. Daarnaast wordt een afzuiginstallatie aangebracht die de ventilatie op voldoende niveau moet brengen. Met deze aanpassingen ontstaat er ruimte voor 10-15 minuten samenzang met aanvaardbare besmettingsrisico’s. Deze risico’s gaan pas tellen als er een bron is, iemand die besmettelijk is.  Daarom is de oproep om thuis te blijven als u klachten hebt, ook als de klachten bekend lijken (bijv. verkoudheid). Verder wordt het mondkapje weer verplicht bij lopen en worden de kerkgangers opgeroepen om zoveel mogelijk afstand te houden, ook in de banken.
Totdat de afzuiginstallatie is geïnstalleerd zingen we alleen het slotlied.
 
terug