Kerkdiensten in De Goede Herder in Valkenburg aan de Rijn Kerkdiensten in De Goede Herder in Valkenburg aan de Rijn

De Goede Herder beperkt zich tot eind augustus tot het houden van online-diensten en laat geen kerkgangers toe in de erediensten.
Eind mei besloot De Goede Herder om nog geen kerkgangers toe te laten en de ontwikkelingen af te wachten. Het besluit was ingegeven door de zorg om de gezondheid van de risicogroepen in de gemeente en daarnaast door het feit dat de beleving vanwege alle maatregelen heel anders zou zijn dan men gewend is.
De meest recente versoepeling van de corona-maatregelen door het Rijk levert feitelijk geen nieuwe situatie voor De Goede Herder op. Daarom heeft de kerkenraad afgelopen donderdag besloten om ook de komende weken geen kerkgangers toe te laten tot de eredienst.
Met ingang van 30 augustus zullen een aantal diensten worden georganiseerd, waarvoor kerkgangers gericht worden uitgenodigd. Vervolgens wordt bekeken of en hoe kerkgangers ook voor andere diensten kunnen worden uitgenodigd.
 
terug