Aanstelling Kerkelijk Werker Aanstelling Kerkelijk Werker

In de gemeentevergadering van 3 november 2021 heeft de gemeente met zeer ruime meerderheid ingestemd met het voorstel om Rixt de Boer aan te stellen als kerkelijk werker. Daarmee is de predikantsvacature ingevuld. Namens de gemeente bloemen en felicitaties voor Rixt en namens de kerkenraad dank aan de aanwezige gemeenteleden voor hun inbreng.
terug