Aanmelden kerkdiensten Aanmelden kerkdiensten
Naar aanleiding van de nieuwe versoepelingen die op vrijdag 28 mei door het kabinet zijn afgekondigd, zijn met ingang van zondag 6 juni 2021 kerkgangers weer welkom in onze kerk.
Uiteraard wel met de beperkingen die van kracht zijn, zoals max 30 mensen in de kerk, 1,5 meter afstand, niet zingen, het gebruik van mondkapjes en u heeft geen coronaklachten.
 
Als u een dienst wilt bijwonen, dan meldt u zich uiterlijk vrijdag 4 juni 18.00 uur via een mailtje bij de scriba (gkv.scriba@solcon.nl), met vermelding van
  • Uw naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Aantal personen uit uw gezin waarmee u wilt komen.
De naam- en adresgegevens zijn nodig om contact met u te kunnen opnemen als achteraf een besmetting onder de kerkgangers blijkt.
 
Kerkgangers krijgen een plaats toegewezen op volgorde van ontvangst van de mail.
U krijgt uiterlijk zaterdag 18.00 uur per mail de uitnodiging toegestuurd.
Als u niet uitgenodigd wordt, ontvangt u ook geen mail.

Omdat er maar 30 mensen in de kerk mogen geldt: vol=vol.
Degenen die niet worden uitgenodigd hebben voorrang voor de eerstvolgende dienst , u moet zich dan wel opnieuw aanmelden. Bij bijzondere diensten kunnen wij van deze regel afwijken.
 
 
terug