Gemeentevergadering Gemeentevergadering
Op woensdag 10 maart 2021 om 20.30 uur wordt online de gemeentevergadering gehouden. De vorige online-vergadering had goede belangstelling. Wij hopen ook deze keer weer op een grote opkomst.
In deze vergadering nemen we de jaarrekeningen van onze kerk en commissies over 2020 door. Deze kunt u vinden in het Jaarboekje 2021, dat inmiddels is rondgedeeld. Ook kunt u uw vragen en opmerkingen delen met elkaar.
Als u wilt deelnemen aan de vergadering, stuurt u dan uiterlijk zaterdag 6 maart een mailtje naar de scriba (gkv.scriba@solcon.nl ). U ontvangt voor de vergadering een link naar de vergadering.
 
terug