Samen Heilig Avondmaal vieren Samen Heilig Avondmaal vieren
In de avonddienst van 1 april (Witte donderdag) om 19.30 uur vieren wij samen het Heilig Avondmaal.  
Als u hieraan wilt deelnemen, meldt u zich dan uiterlijk 25 maart 2021 aan door een berichtje te sturen naar de scriba (gkv.scriba@solcon.nl ). Wij verzoeken u daarbij aan te geven hoeveel personen deelnemen en of zij druivensap of wijn willen ontvangen.
Door de coronatijd en de online diensten hebben wij al een hele poos geen Heilig Avondmaal meer gevierd met elkaar. Toch is dat een onmisbare vorm van samen gemeente zijn.
Om onze verbondenheid met het lichaam van Christus zichtbaar te maken en samen te drinken uit één beker der dankzegging, brengen de diakenen uiterlijk donderdag 1 april brood en wijn of druivensap thuis bij ieder die wil deelnemen. Zodat we samen op Witte donderdag het Heilig Avondmaal kunnen vieren, delend van één brood en drinkend uit één beker.
 
terug