Zondag 10 jan 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. K. Koekkoek uit Katwijk
Morgendienst

 
 • Welkom
   
 • Intochtslied                      Psalm 72 – Psalm Project

https://youtu.be/5jc2_iS5ebk
 • Stil gebed
 
 • Votum en groet
 
 • Kindermoment: Johannes de Doper en Jezus
 
 • Muziek                              “Kleine Witte Duif”
https://youtu.be/1JRoB6mEJvk
 
 • Gebed
 
 • Schiftlezing                       Jesaja 55:111
 
 • Lied                                     Lied 837:1, 3 en 4
https://download.eo.nl/eo/samengeloven/191008_23_Iedereen%20zoekt%20U%20jong%20of%20oud.mp4
 
 • Evangelielezing                Markus 1:113
 
 • Lied                                     “O licht uit licht, uit God geboren”
https://download.eo.nl/eo/samengeloven/191001_13_O%20licht%20uit%20licht%20uit%20God%20geboren.mp4?sethdr=Content-Type:application/octet-stream
 
 • Preek
 
 • Lied                                     Lied 538: 1 en 4  
https://youtu.be/N8ZDrvpdJ38
 
 • Gebeden (Onze Vader NBV)
 
 • Slotlied                               “Stromen van Zegen”
https://download.eo.nl/eo/samengeloven/170307_08C_Stromen%20van%20Zegen.mp4?sethdr=Content-Type:application/octet-stream
 
 • Zegen
 


 

terug