zo 9 aug 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. H.E. Oort uit Katwijk
MorgendienstWelkomswoord door ouderling van dienst
Luisterlied: Psalm 84 vs 1 en 4
Votum en groet
Luisterlied: Rond het Licht dat leven doet ( Lied 287)
Gebed om Ontferming, gevolgd door gezongen Kyrie en Gloria
Schriftgebed
Lezing Psalm 1
Luisterlied De wereld is van Hem vervuld ( lied 825)
Evangelielezing: Lucas 14 vs 25 - 35
Uitleg en verkondiging
Luisterlied Zoekend naar Licht ( lied 1005)
Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Mededelingen
Slotlied: luisterlied Ga met God ( lied 416)
Wegzending en zegen

 

terug