zo 27 okt 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst/BijbelzondagThema Nederlands Bijbelgenootschap: ‘Ik wens jou’

Welkom (Lector)

Intochtslied 218 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’, verzen 1, 4 en 5

Stil gebed, bemoediging en groet

Antwoordlied 405 ‘Heilig, heilig, heilig’, vers 1

Binnen brengen van de Bijbels met toelichting

Toelichting symbolische bloemschikking

Morgengebed

Psalm 84 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’, verzen 1 en 3

Woord ten leven (Bijbel in Gewone Taal)
Romeinen H16 vers 20b ‘Ik wens jullie toe dat onze Heer Jezus goed voor jullie is’

KInderlied 459 ‘Lees je bijbel’ (Evangelische Liedbundel) 1 keer Nederlandse tekst

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest
Hierna gaan kinderen naar de Kindernevendienst

Schriftlezing Oude Testament (lector): Jesaja 61: 1 t/m 8a (Nieuwe Bijbelvertaling)

Lied  ‘Door de wereld gaat een woord’, verzen 1 en 4
Tekst (uit Nieuwe Liedboek lied 802) zie onderaan NB melodie volkslied Israël (dus niet 802)

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): Romeinen 1: 1 t/m 7 (Bijbel in Gewone Taal)

Lied ‘Door de wereld gaat een woord’, verzen 5 en 6
Tekst (uit Nieuwe Liedboek lied 802) zie onderaan NB melodie volkslied Israël (dus niet 802)

Overdenking

Meditatief orgelspel

Lied 675 ‘Geest van hierboven’, vers 1

Dank- en voorbeden, Stil gebed en Onze Vader

Mededelingen (lector)
Hierna komen de kinderen terug van de Kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug van de oppas
Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

De Bijbels de kerk uitdragen en naar de eigen plek terug keren
Zending en zegen
Gezongen ‘Zing amen’

Tekst ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ (Evangelische Liedbundel 459)
Lees je Bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je Bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag, dat je groeien mag, dat je groeien mag.
Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Tekst ‘Door de wereld’ verzen 1, 4, 5 en 6 (NLB 802 heeft andere melodie)
1.Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
Naar het land dat ik u wijs.’
Ref: Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

4.Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Ref: Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

5. Velen, die de moed begaf,
blijven staan en dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Ref: Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

6. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
Naar het land dat ik u wijs.’
Ref: Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Bijbelzondag
Op zondag 27 oktober is het Bijbelzondag.
Het thema is: Ik wens jou………
Mede gebaseerd op de groet van Paulus in de Romeinenbrief (Romeinen1 1-7).
De collecte voor deze zondag is voor Syrië, zodat de mensen uit dit land ook hun bijbel kunnen lezen in hun eigen taal.
Mag ik u en jou uitnodigen om deze Bijbelzondag te vieren in de Goede Herder kerk.
Voor de dienst kan u langs de boekentafel lopen, die in de gang van het trefpunt zal staan.
Deze keer gaat het anders: Wat u wil bestellen, noteren we, u betaalt pas als de Bijbels, kinderbijbels, agenda’s enz. bij u thuis wordt gebracht.
Na de dienst kan u ook nog terecht bij de boekentafel.
Op de tafels in het Trefpunt staan kletspotten, het woord zegt het al, u, jij, kan dan kletsen over een bepaald onderwerp, want er zitten namelijk kaartjes in de potten.
Bij de koffie krijgt u een koekje, waar u van gaat kletsen.
Kan ik van u verwachten dat u zondag, bijbelzondag naar de dienst komt? 
De dienst is voorbereid door: Dicky Hoekstra, Lia Schoneveld en dominee Zebregs.
Namens het Nederlands Bijbelgenootschap wens ik u een goede dienst.


 

terug