do 30 mei 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst/HemelvaartWelkom (Lector)

Intochtslied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’, verzen 1, 2 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Klein gloria (195)

Toelichting op liturgische schikking

Gebed van de dag
  
Psalm 136 ‘Loof de Heer, want Hij is goed’, verzen 1 en 13  

Hemelvaart gebed om de aanwezigheid van Gods Geest

Schriftlezing Oude Testament (lector):  II Koningen 2: 1 t/m 15

Lied 315 ‘Heb dank, o God van alle leven’, verzen 1 en 3

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): Marcus 16: 15 t/m 20
Lector: graag inleiden met bijvoorbeeld: ‘Bij de derde verschijning van Jezus aan zijn leerlingen na zijn opstanding sprak hij het volgende’

Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’, verzen 1 en 2

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied 969 ‘In Christus is noch west noch oost’, verzen 1 en 2

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen (lector)

Inzameling van de gaven

Slotlied 416 Ga met God, de verzen 1, 3 en 4

Zending en zegen
Gezongen ‘Zing amen’


 

terug