zondag 11 december 2022 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): dhr. E. Bergman uit KatwijkOrgelspel
Welkom
Aanvangslied  Lied 439 : 1 Verwacht..
Moment van inkeer
Votum
Psalm 98 : 2 Ja, Hij is
regel voor ons leven
Samenzang  Lied 440 : 1 en 4 Gaat stille
Gebed
Schriftlezing1 Jozua 2 NBV
Lied 444 : 1 en 2 Nu daagt
Schriftlezing 2 Mattheus 1 : 1-5 NBV
Samenzang  lied 444 : 3 en 5 Zij die gebonden
Inleiding voor de preek project kindernevendienst
Verkondiging :  -  Rachab
Samenzang : lied  442 Op U mijn
Presentatie en lied Kind in Oost Europa
Dankgebed en voorbede Onze Vader
collecten
Slotlied : Lied 527 bundel Opwekking zie bijlage- Licht in de nacht
 Zegenbede
Gezongen amen

Opwekking Licht in de Nacht (527)


Licht in de nacht; een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat Zijn leven begon.
'n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
Stralend breekt die held're morgen aan.

Prijs nu Zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht,
O, nacht dat Jezus kwam (2x)

Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden.
Vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.

Prijs nu Zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie
in alle eeuwigheid. (3x)

 

terug