zondag 6 februari 2022 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. C.K. Koekkoek uit Katwijk 
  • Welkom
   
  • Votum en groet
 
  • Gebed
     
  • Overdenking
 
Afscheid van aftredende ambtsdragers

Voorganger
(tekst…)

(Woord aan de voorzitter)


Presentatie van aantredende ambtsdragers

Bevestiging Diaken Jantine Slootweg

Rixt de Boer zal nu bevestigd worden in het ambt van ouderling kerkelijk werker.

 
(Jantine en Rixt gaan staan met het gezicht naar de gemeente)
 
Vraag aan de gemeente: (deze gaat staan) 
 
Voorganger: 
Gemeente, dit is uw diaken Jantine Slootweg
en dit is uw ouderling-kerkelijk werker  Rixt de Boer.
Belooft u hen met liefde en respect in uw midden te blijven ontvangen? 
Wilt u hen dragen in uw gebeden,  en met hen meewerken aan de opbouw van de kerk? 
Wat is daarop uw antwoord?
Gemeente:                  Ja, van harte.
   
  • Gebeden
  • (Collecte)
 
  • Slotlied: 425
  • Zegen

terug