zondag 12 december 2021 om 10:00 uur

Morgendienst/3e Advent
Voorganger(s): ds. P. Ravensbergen uit Valkenburg ZHMuziek voor de dienst

Intrede 

Welkom en mededelingen

- Wij gaan staan –

Intredelied                            Lied 442: 1 en 2
https://www.youtube.com/watch?v=_gQYj7IgoUw


Stil gebed

Bemoediging en groet

- Wij gaan zitten –

Moment voor de kinderen: Voel jij dat ook?
           

Kyrië (gezongen)                  Lied 463: 1, 2, 6, 3, 4, 7, 5 en 8
https://www.youtube.com/watch?v=GQqvCLYF13E

Gebed van de zondag

Dienst van het woord

Profetenlezing                      Sefanja 3,14-20

Evangelielezing                    Lucas 1,39- 58

Zingen                                   Lied 157a: 1 t/m 4
https://www.youtube.com/watch?v=-DEinmZmMuk

Uitleg en  verkondiging

Antwoordlied                                   Lied 439: 1, 2 en 3
https://www.youtube.com/watch?v=gQw11p-b5YQ

Gebeden
Dank- en Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Mededelingen

Zending en zegen


Slotlied (staande)                 Lied 440: 1 t/m 4

Zegen
                                                                                       
 


 

terug