zondag 24 oktober 2021  om 10:00 uur
Voorganger: mw. R. de Graaf uit Valkenburg
Morgendienst


 
Thema: Zien met je oren
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: Psalm 71 (de nieuwe psalmberijming) (4:15) https://www.youtube.com/watch?v=GotzIm9qJJw
 3. Bemoediging en groet
 4. Moment voor de kinderen en kinderlied: Bartimeüs, Bartimeüs (2:14) https://www.youtube.com/watch?v=ZlkwoPaXWM0
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Ichthus.svg/150px-Ichthus.svg.png
Letter Grieks Omgezet Grieks Nederlands
I (I) Ιησους Ièsous Jezus
Χ (CH) Χριστός Christos Christus
Θ (TH) Θεου Theou Gods
Υ (U) Ὑιός Huios zoon
Σ (S) Σωτήρ Sootèr redder
 
 1. Gebed van toenadering
 2. Lied: Genade zo oneindig groot (Opwekking 428) (2:47) https://www.youtube.com/watch?v=Misf6W4JnWo
7. Tien woorden
8. Gebed voor de opening van de Schrift
 1. Eerste Schriftlezing: Jesaja 35: 1 - 7
 2. Tweede Schriftlezing: Marcus 10: 46 - 52
 3. Lied voor de verkondiging: Om voor elkaar te zijn (NLB 973) (2:29) https://www.youtube.com/watch?v=oCAySsDe4zk
 4. Verkondiging
6. Lied na de verkondiging: Hij die de blinden weer liet zien (NLB 534: 1 - 4) (3:44)
https://www.youtube.com/watch?v=1HiWZBLgQgk
 1. Dankgebed en voorbede
 2. Mededelingen door de Kerkenraad
 3. Slotlied: Beveel gerust uw wegen (NLB 904: 1, 3 en 5) (3:04)
https://www.youtube.com/watch?v=uxFxW3RGTLs
 1. Zegen

terug