zondag 26 september 2021  om 10:00 uur
Voorganger: dhr. C. van Vliet uit Rijnsburg
Morgendienst

 
INTOCHTSLIED

BEMOEDIGING en GROET


KYRIEGEBED

MOMENT VOOR DE KINDEREN

GEBED OM DE LEIDING VAN DE GOEDE GEEST VAN GOD

1e SCHRIFTLEZING  NUMERI 11: 24-29

LIED: WIJ KOMEN ALS GEROEPEN
 
   SCHRIFTLEZING: MARCUS 9:38-50

LIED: LIED LIEFDE GODS DIE ELK BEMINNEN
 
   

WOORDEN OVER WOORDEN


LIED: HET HEIL DES HEMELS WERD ONS DEEL

DANKGEBED EN VOORBEDE

SLOTLIED  868

ZEGEN

INZAMELING VAN GAVEN
 
 
   

 

                                                                          
 


 

terug