Zondag 27 jun 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. S. Holsappel uit Utrecht
Morgendienst

 

Welkom


Psalm 84
Orgelspel
Lezing: Psalm 84 : 6 - 8
Orgelspel


Bemoediging en groet


Kindermoment met kinderlied :
Elly en Rikkert: ’t Woord van onze God
https://www.youtube.com/watch?v=rZMvMyd3m5U


Kyrië en Gloria
Kyriëgebed
Gloria: Alleen orgel:  Liedboek 867, 871 of ander loflied


Gebed voor de opening van het Woord


Schriftlezingen, beantwoord met orgelspel
Lezing   Hosea 14 : 2 – 9   -   lector
Orgelspel: Liedboek 62b
Lezing   Johannes 4 : 34 - 54    - lector
Orgelspel:
I am sure I shall see the goodness of the Lord
in the land of the living. (Taizé)


Uitleg en overdenking


Meditatief orgelspel


Dank en voorbeden, stil gebed en Onze Vader


Afkondigingen (te bepalen door de scriba)


Slotlied: Lied 837
Nederland Zingt: Iedereen zoekt U, jong of oud - Bing video


Zegenbede

                                                                                     
 


 

terug