Zondag 2 mei 2021  om 10:00 uur
Voorganger: dhr. M. de Ridder uit Sassenheim
Morgendienst

 

Welkom

Stilte

We luisteren naar lied: 92 : 1, 2 en 3 – Waarlijk, dit is rechtvaardig

https://www.youtube.com/watch?v=dutqFL4EaTc

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen: Lied De ware wijnstok – Elly en Rikkert

https://www.youtube.com/watch?v=avhtmed70Xw

Gebed

We luisteren naar het glorialied: Lied 304 : 1, 2 , 3 – Zing van de Vader die in den beginne

https://www.youtube.com/watch?v=bm3o933D3F8

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Jesaja 5 : 1 – 4

Tweede schriftlezing: Galaten 5 : 22 - 23

Derde schriftlezing: Johannes 15 : 1 - 8

Lied 314 – Here Jezus om uw Woord

 

https://www.youtube.com/watch?v=-AKZWGLjmfg

 

Verkondiging

 
Lied: 418 – God, schenk ons de kracht

https://www.youtube.com/watch?v=xaeRU4RFPR4

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Eventuele afkondigingen

Slotlied: 422 – Laat de woorden die we hoorden

https://www.youtube.com/watch?v=xZAKGIrVsAU

Zegen

Wilhelmus van Nassouwe

https://www.youtube.com/watch?v=lEL_xGifWDk

                                                                                

 

terug