Zondag 14 feb 2021  om 10:00 uur
Voorganger: dhr. C. van Vliet uit Rijnsburg
Morgendienst

 

Welkom.

Intochtslied: lied 360 Op Toonhoogte: Samen in de Naam van Jezus. https://youtu.be/ChKQ9daeX3Q

Stil gebed

Votum
 

Loflied Psalm 100: 1,2,3,4. https://youtu.be/y8tKvT9h4lM

 

Gebed

Schriftlezing : Mattheus 19 : 16 – 26 en 

Psalm 139 : 23 en 24
 

Lied 210 Johannes de Heer : Kom tot uw Heiland - https://youtu.be/x4aPCy6gLOg
 

Verkondiging: Wat is er nodig?
 

Lied : Ik hjeb Jezus nodig bundel Wie zingt mee https://youtu.be/bzBFgmBVgro
 

Gebeden 
 

Slotlied: Doorgrond mijn hart – Opwekking 222  https://youtu.be/keG2ih26svQ

 

zegenbede- gesproken amen

terug