Zondag 7 feb 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. J. van Rijn uit Leiden
Morgendienst/WerelddiaconaatOrgelspel

Welkom door de lector of de ouderling van dienst

Intochtslied: De stilte voert ons naar dit huis
https://www.youtube.com/watch?v=ddXReKIaBt0

Stil gebed

Votum en groet

Met de kinderen  - All night all day..
https://www.youtube.com/watch?v=awSdp8IODm0

Gebed

DIENST VAN HET WOORD

1e Lezing: Genesis 28: 10 t/m 19

Lied: psalm 148
https://www.youtube.com/watch?v=EnCKr9dFT2M

2e Lezing:  Johannes 1: 44 t/m 52

Lied: Lo. I am with you  (Iona song)
https://www.youtube.com/watch?v=EJX1Ibsfy7Y  

Verkondiging

Orgelspel bij lied 823 (leest u de tekst mee?)
 
  1. Gij hebt, O Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
 
  1. Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen ’s mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.
 
  1. Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden, besloten met het oecumenisch Onze Vader.

Afkondigingen
Slotlied: lied 416
https://www.youtube.com/watch?v=HAtb2NVG998

Zegen

https://www.youtube.com/watch?v=-j24igqYDzg  The Lord is my sheperd


 
 


 

terug