Zondag 24 jan 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. P. Ravensbergen uit Valkenburg
MorgendienstMuziek voor de dienst

Intrede

Welkom en mededelingen door de ouderling

Intredelied Psalm 65: 1 en 6
https://www.youtube.com/results?search_query=de+stilte+zingt+u+toe+o+here

Groet en  bemoediging
Gebed van toenadering

Moment voor de kinderen: Kom, volg mij

Zingen:

Kyrie en Gloria Lied 103c: 1, 3 en 4
Ingeleid door een smeekgebed
https://www.youtube.com/watch?v=_oDEq-WVR8I

Gebed van de zondag

De Schrift wordt geopend

Evangelielezing Marcus 1, 14-20 (lector ?)

Zingen Lied 531: 1, 2 en 3
https://www.youtube.com/watch?v=WxBmf3IA_Ow

Prediking

Antwoordlied Lied 944: 1 en 3
https://www.youtube.com/watch?v=UYvUVdZRaiE

Lied 827:1, 2 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=fgjIZaB2eOw

Dienst van de gaven en gebeden

Gaven en gebeden
Dank en Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Zending en zegen

Slotlied Lied 827:1, 2 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=fgjIZaB2eOw


Zegen


 
 


 

terug