zo 29 nov 2020  om 10:00 uur
Voorganger: dhr. M. de Ridder uit Sassenheim
Morgendienst/1e adventWoord van welkom

Intochtslied: Psalm 25 : 1 en 4

Bemoediging en groet

Gebed

Eerste schriftlezing: Jesaja 64 : 1 - 8 en Jesaja 65 : 8 - 10

Lied: 437: 1, 2, 4 en 5

Tweede schriftlezing: Marcus 13 : 24 - 37

Lied: 462

Verkondiging

Lied: 439 : 1, 2 en 4

Dankgebed en voorbede

Mededelingen

Slotlied 452
            
Zegen

Muziek


 

terug