zo 1 nov 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. H.E. Oort uit Katwijk
Morgendienst/in bediening stellen van mw. Rixt de Graaf-de BoerOpeningslied: Psalm 139
Moment voor de kinderen
Kinderlied
Gebed om ontferming, gevolgd door kyrie en gloria
Schriftgebed
Lezing o.t. 1 Samuel 9 vs 15 - 17, vs 27 en 1 Samuel 10 vs 1 - 7
Evangelielezing: Johannes 14 vs 1 – 7
Schriftlied: lied 324 ( vervalt als er een kinderlied voor het Gebed om Ontferming gepland staat)
Uitleg en verkondiging
Lied 1005.
Hierna zal Rixt de Graaf -de Boer in de bediening worden gesteld en daarmee als kerkelijk werker verbonden aan de gemeente.

Presentatie aan de gemeente

Onderwijzing

Vragen aan de kerkelijk werker.
Belofte

Gebed en zegening

Aanvaarding door de gemeente ( staande).
Gemeente dit is uw nieuwe kerkelijk werker Rixt de Graaf
Wilt u haar in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar bediening?
Allen: “” Ja, dat willen wij van harte””.

Lied hierbij (zie linkje )

Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed, gezamenlijk gebeden onze Vader

Mededelingen

Slotlied: lied 425

Wegzending en zegen 

terug