zo 4 okt 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst/afscheid ds. M. ZebregsLiturgie d.d. 4 oktober 2020 Israëlzondag
‘De Goede Herder’ Valkenburg ZH Afscheidsdienst ds. Marjan Zebregs
Consulent ds. Karel Koekkoek

Welkom (lector)

Intochtslied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
https://www.youtube.com/watch?v=YXq1b1mCBt8&ab_channel=NederlandZingt

Stil gebed, bemoediging en groet

Kindermoment

Kinderlied ‘Je mag er zijn’ (Herman Boon) Opwekking for kids 180
https://www.youtube.com/watch?v=fxf60FrW_eE

Toelichting symbolische schikking (Corrie Hottenga)

Gebed
  
Psalm 146c ‘Alles wat adem heeft love de Here’
https://www.youtube.com/watch?v=AT7dJDgirR8&ab_channel=NederlandZingt

Schriftlezing Oude Testament (lector): Psalm 8

Psalm 98 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
https://www.youtube.com/watch?v=rCD492UlQ0s&ab_channel=NederlandZingt

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): Lucas 15: 1 t/m 7

Psalm 23 ‘De Heer is mijn Herder’ door Marcel en Lydia Zimmer.
https://www.youtube.com/watch?v=hHbFt1caxA0&ab_channel=NederlandZingt

Overdenking

Geloofsbelijdenis ‘Ik geloof in God de Vader’
https://www.youtube.com/watch?v=AcWBDsXAfMI&ab_channel=NederlandZingt

Consulent

Psalm 134 ‘Loof, loof nu aller heren Heer’
https://www.youtube.com/watch?v=-LpHr2BI7ro&ab_channel=NederlandZingt

Consulent

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Woorden van de voorzitter van de kerkenraad

Mededelingen (lector)

Slotlied ‘Ga nu heen in vrede’
https://www.youtube.com/watch?v=tDPpyApOmdQ&ab_channel=NederlandZingt

Zending en zegen


 

terug