zo 30 aug 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst/bevestiging ambtsdragers



Welkom (Lector)

Intochtslied 218 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
https://www.youtube.com/watch?v=wi7SUjr92mU

Stil gebed, bemoediging en groet

Kinderlied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’
https://www.youtube.com/watch?v=nNBRf8-w0fU

Toelichting op de symbolische schikking

Gebed
  
Psalm 139 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben
https://www.youtube.com/watch?v=8_byNYOaL4o

Lezing uit het Oude Testament (lector): Spreuken 16: 20 t/m 24

Lied 283 ‘In de veelheid van geluiden’
https://www.youtube.com/watch?v=DI4wBXPUn5E

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): Jakobus 1: 19 t/m 25

Lied 968 De ware kerk des Heren
https://www.youtube.com/watch?v=-ji05tnMU0E

Overdenking
 

Geloofsbelijdenis ‘Ik geloof in God de Vader’ (Nederland Zingt)

https://www.youtube.com/watch?v=Sq2MJOh2zmA

Afscheid van de aftredende ambtsdrager

Lied 218 ‘Samen in de naam van Jezus’ (Evangelische Liedbundel)
https://www.youtube.com/watch?v=ChKQ9daeX3Q

Bevestigen van de nieuwe ambtsdragers

Psalm 134 ‘Gij dienaars aan de Heer gewijd’
https://www.youtube.com/watch?v=qhkVLoywu0s

Woorden van de voorzitter van de kerkenraad


Lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’
https://www.youtube.com/watch?v=yXld8nw-Tb0

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen (lector)

Slotlied 423 ‘Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit’
https://www.youtube.com/watch?v=Lr_1SdJi6sk
Zending en zegen

Na de dienst: Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
https://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU

 

terug