zo 26 jul 2020  om 10:00 uur
Voorganger: dhr. C. van Vliet uit Rijnsburg
Morgendienst

ORGELSPEL

OPENINGS PSALM

Psalm 119 vers 3, 7 en 86 - Och, schonkt Gij mij
https://www.youtube.com/watch?v=Y9Lt0-JT8Pw

Bemoediging en groet
Voorganger Lied 281:1, 2,3 en 4 en vers 7,9 en 10LIED VOOR DE KINDEREN                                    
Evangelische Liedbundel 471
https://kerkliedwiki.nl/Een_parel_in_Gods_Hand

Orgelspel

Gebed

Schriftlezing Matteus 13:44-52

Psalm 43: 3 en 4
https://www.youtube.com/watch?v=VxHZzMk5_GA

woorden over Woorden                                 
 
ORGELSPEL

Lied 241, Gij die mijn liefste kleinood zijt
https://www.youtube.com/watch?v=JsOhrNkR6l4

DANKGEBED VOORBEDE en ONZE VADER        

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
https://kerkliedwiki.nl/Hij_die_gesproken_heeft_een_woord_dat_g%C3%A1%C3%A1t

ZEGEN
 

terug