zo 1 dec 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. A. Haasnoot uit Rijnsburg
Morgendienst/1e AdventWelkom door OVD

Intochtslied Psalm 130: 1 en 2 ‘ Uit diepten van ellende roep ik tot U o Heer’.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Verootmoedigingsgebed

Lied Gezang 442

Wetslezing

Lied Gezang 439: 1 en 2 ‘verwacht de komst des Heren’

Gebed om de Heilige Geest
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Micha 2: 1-11 (lector)

Lied Psalm 130: 3 en 4 ‘ Ik heb mijn hoop gevestigd op de God de Heer die hoort’.

Micha 2: 12 en 13 (HSV)  (dominee)

12Ik zal u, Jakob, zeker verzamelen, geheel en al.
Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen.
Ik zal het samenbrengen als schapen van Bozra,
als een kudde midden in zijn weide.
Het zal er gonzen van de mensen.
13De Doorbreker trekt vóór hen op.
Zij zullen doorbreken, door de poort trekken
en daardoor naar buiten gaan.
Hun Koning gaat vóór hen uit,
de HEERE gaat aan de spits.

Verkondiging

Lied Gezang 439 vervolg: 3 en 4

Gebeden

Mededelingen

Collecte

Slotlied Gezang 908 : 1, 5 en 6 ‘ Ik heb U lief, o mijn beminde’

Zegen


 

terug