zo 16 jun 2019  om 10:00 uur
Voorganger: mw.. M. Keizerwaard uit Oudenhoorn
MorgendienstWelkom
 
Intochtslied : lied 33 vs 1 en 8
 
Stil gebed
 
Votum en groet
 
Klein gloria
 
Verootmoedigingsgebed
 
Lied 207
 
Wet: Marcus 12 vs 29-31
 
Lied 912 vs 1,2,5,6
 
Gebed HG
 
Gesprek kinderen
 
Schriftlezing 1 Exodus 3 vs 1 tm 14
 
Lied 107 vs 1 en 4
 
Schriftlezing 2: Johannes 3 vs 1 tm 16
 
Lied 672 vs 3 en 6
 
Preek
 
Lied 315
 
Dank en voorbeden
 
Mededelingen
 
Collecte
 
Slotlied 705 vs 1,3,4
 
Zegen
 


 

terug