zo 30 jun 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst

Welkom (Lector)

Intochtslied 218 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’, verzen 1, 4 en 5

Stil gebed, bemoediging en groet

Psalm 150 ‘Loof God, loof Hem overal’, verzen 1 en 2

Drempelgebed
  
Friends: ‘Doe normaal’ en ‘De hand van God’
Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest

Friends: ‘Onmeetbaar’ en ‘Diep van binnen blij’
Overstap van Kindernevendienst naar Jeugdkerk

  • Predikant roept alle kinderen van de Kindernevendienst naar voren
  • Leiding Kindernevendienst houdt een kort praatje en geeft Marit en Carmen een cadeautje namens de Kindernevendienst
  • Predikant geeft Marit en Carmen een zegen en een aandenken
Lied van 'afscheid van de kindernevendienst' (tekst onderaan)
  • Predikant noemt thema van de Kindernevendienst (Waar wil je heen naar Lucas 9:5162)
  • Predikant nodigt ook alle Friends kinderen uit voor de Kindernevendienst
Hierna gaan kinderen naar de Kindernevendienst met het Licht van Christus

Schriftlezing Oude Testament (lector): Psalm 119: 169 t/m 176

Lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’, verzen 1 en 3

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): Johannes 8: 1 t/m 11

Lied 534 ‘Hij die de blinden weer liet zien’, verzen 1, 2 en 4

Overdenking

Meditatief orgelspel

Lied 488 ‘Heer, ik kom tot U’ (Opwekking) (tekst onderaan)

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen (lector)
Hierna komen de kinderen terug van de Kindernevendienst

Inzameling van de gaven

Friends: ‘Nooit alleen’ en ‘Weer of geen weer’
Kinderen komen terug van de oppas
Slotlied 418 ‘God, schenk ons de kracht’, verzen 1, 2 en 3

Zending en zegen
Gezongen ‘Zing amen’“Lied van afscheid”, op de melodie van “Verbonden met vader en moeder”.
(Bundel ‘Geroepen om te zingen’ vers 79 of Verzamelbundel 118)
Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen
sinds jij hier het levenslicht zag.
De weg lag nog helemaal open
soms een traan, maar ook heel vaak een lach. 

(refr:) Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee:
je vader of moeder, een vriend of een mens, die gewoon zegt: ik ga met je mee. 

Je was nog heel klein op die morgen
toen doopwater viel op je hoofd.
God beloofde om voor je te zorgen
en wij hebben Zijn woord steeds geloofd. 

(refr:) Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee:
je vader of moeder, een vriend of een mens, die gewoon zegt: ik ga met je mee. 

Dat was toen, maar je leeft in het heden.
Ook vandaag ga je verder op weg.
De nevendienst is straks verleden
maar hoor goed wat een ieder nu zegt: 

(refr:) Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee:
je vader of moeder, een vriend of een mens, die gewoon zegt: ik ga met je mee.

 

terug