Kerk in actie – Kinderen in de Knel Kerstcampagne 2016 Kerk in actie – Kinderen in de Knel Kerstcampagne 2016
De kerstcollecte staat in het teken van verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. De stichting NOAD, een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in Pakistan, werkt daar aan een speciaal gehandicaptenproject. Bedoeld om voor deze kinderen betere leefomstandigheden te creëren.

Waar stond uw wieg?
..als deze op het platteland van Pakistan zou staan..
Daar is het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking een schande of misschien wel een straf van God. Ouders vinden het moeilijk hun weg hierin te vinden. Zij houden hun kinderen vaak verborgen. Het gehandicapten project van NOAD richt zich juist op het mee laten doen van deze kinderen in de gemeenschap. Ouders leren dat door liefde, zorg en aandacht hun kinderen groeien in hun ontwikkeling. Ze krijgen een volwaardige plek in het gezin.

Geef liefde.
De parnerorganisatie van Kerk in Actie, NOAD (Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) werkt in Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor kinderen met een verstandelijke beperking. Ouders ervaren hoe hun kind opbloeit als het de juiste aandacht en zorg krijgt, weer lacht en misschien zelfs naar school kan gaan. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt. NOAD ondersteunt met fysiotherapie, medicijnen en medische controles.

Wat kun u doen?
Ook u kunt deze kinderen en hun ouders helpen. Dankzij uw gift in de komende kerstcollecte wordt de Pakistaanse leefomgeving van de kinderen met een beperking beter en liefdevoller. Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. Ze ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. Kinderen van God, die gezien mogen worden. Geef liefde, geef!

Kijk voor meer informatie over het Kerk in Actie project op www.kerkinactie.nl/kerst

Dit was een bericht van uw diaconie!
terug