Kerk in Actie: 40dagentijd Kerk in Actie: 40dagentijd
Kerk in Actie: 40dagentijd
In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. We delen Jezus’ liefde met mensen, dichtbij en ver weg, en helpen om een nieuw begin te maken. Dit jaar collecteren we voor verschillende projecten in Nederland en ver daarbuiten. De afgelopen weken hebben wij deze collecten aan u toegelicht en aanbevolen. Deze week de laatste collecte van deze serie.
 
Collecte zondag 21 april
OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad.
De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS ontwikkelt trainingen voor gemeenteleden. Een belangrijke doelgroep zijn jongeren. De trainingen geven hen kennis over het geloof en leren hen na te denken over wat het geloof inhoudt in hun dagelijks leven. Het materiaal wordt gebruikt door veel kerkgenootschappen in Pakistan, door protestantse, katholieke, pinksterkerken en het Leger des Heils.
OTS traint vrijwilligers van kerkelijke gemeenten die de trainingen vervolgens in hun eigen gemeente kunnen geven. Jaarlijks volgen meer dan 6.000 studenten een cursus van OTS. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine minderheid zijn. Daarbij maken ze ook gebruik van digitale media. Veel schriftelijke cursussen zijn beschikbaar via het internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal gebruiken.
De werkgroep Kerk in Actie beveelt de paascollecte van harte bij u aan.
Namens de werkgroep Kerk in Actie, Richard Post.
 
terug