Jeugddienst 12 november 2017 Jeugddienst 12 november 2017
Terugblik jeugddienst
De jeugddienstcommissie heeft een hele mooie jeugddienst opgezet op zondagmorgen 12 november jl. Alle liederen zijn begeleid via de muziek van YouTube- filmpjes. De Opwekkingsliederen pasten heel mooi bij het thema en bij het moment van de liturgie. De leden van de jeugddienstcommissie hebben zelf de meeste gebeden verzorgd, het welkom en de schriftlezingen. Het thema was: ‘de beste plaats’. We hebben stil gestaan bij Jezus, die uitgenodigd werd bij hooggeplaatste mensen. Een zieke man die niet uitgenodigd was, ging naar Jezus toe, omdat hij verlangde door Jezus genezen te worden. Jezus genas hem en die man ging zijn leven weer oppakken. De hooggeplaatste mensen aan de tafel waren kritisch en afstandelijk tegenover Jezus en letten erg op wat Hij deed. De vraag voor ons allemaal was: wat is jouw houding tegenover Jezus? En tegenover geloven in God en de kerk? Ben je ook kritisch en afstandelijk? Houd je Jezus en het geloof in Hem liever maar een beetje op veilige afstand? Of ben je net als die zieke man die al zijn geloof en hoop op Jezus gesteld had? Daarna deed de jeugddienstcommissie nog een kleine quiz met alle kerkgangers. We kregen cartoons te zien en moesten raden met welk Bijbelverhaal deze te maken hadden. Heel erg leuk. Een compliment voor de jeugddienstcommissie en ik hoop dat ze deze diensten voor de jongeren in Valkenburg nog heel lang zo enthousiast blijven verzorgen.
ds. Kees Kant
Katwijk aan Zee
 
terug