Jaarproject voor Kerk in Aktie Jaarproject voor Kerk in Aktie
Op zondag 29 januari hebben we in de kerkdienst door te stemmen het jaarproject van de diaconie kunnen kiezen. De keuze is gevallen op project: 'Aandacht en zorg voor kinderen in Moldavië'. Het project kreeg 66 stemmen. Het project 'Perspectief voor (ex) gedetineerden' kreeg 17 stemmen en het project 'Armoedebestrijding door schuldhulpmaatjes' kreeg 22 stemmen.
 
Aandacht en zorg voor kinderen – Moldavië
In Moldavië worden veel kinderen door hun ouders aan hun lot overgelaten. Om deze kinderen toch nog een toekomst te geven hebben de kerken en Youth for Christ de handen ineen geslagen en halen de kinderen van de straat. De kinderen worden opgevangen in dagcentra die ingericht zijn in de kerken.
Daar worden activiteiten begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.
 
Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten. 
 
De dagcentra bieden kinderen een veilige omgeving waar ze eten krijgen, zorg en onderwijs. Maar de centra richten zich niet alleen op de basisbehoeften van de kinderen. Het is belangrijk dat deze kinderen zichzelf ontwikkelen en hun talenten ontdekken en leren gebruiken. In de centra leren ze hoe groot Gods liefde is, er is aandacht voor hun emotionele en sociale ontwikkeling en er wordt gewerkt aan hun zelfvertrouwen. Ook het aanleren van praktische vaardigheden maakt deel uit van het programma, dat verder allerlei activiteiten omvat, van muzieklessen tot handvaardigheid en sport. Bovendien proberen de vrijwilligers het contact met en binnen het gezin te herstellen. Alle activiteiten van deze dagcentra hebben tot doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.
 
Youth for Christ zorgt ervoor dat vrijwilligers getraind worden en dat er een goed educatief programma voor de vrijwilligers ligt om mee te werken.
 
Het jaarproject krijgt regelmatig aandacht in kerkdiensten en andere activiteiten. Onder andere een deel van de opbrengst van de rommelmarkt gaat naar het jaarproject.
 
terug