Pinksteren Pinksteren

We zien in de rode gladiolen vlammen omhoog gaan.
Die vlammen zijn als tongen van vuur,
symbool voor de boodschap van het Pinksterfeest,
waarbij Gods goede nieuws als een lopend vuurtje door de wereld mag gaan.
Daarom zien we in de glazen schaal een halve wereldbol liggen.|
De spiraalvormige lijn in de standaard, verbeeldt de uitstorting van de Heilige Geest.
Bovenin de schikking zien we een duif, ook symbool van Pinksteren.
De Drie-eenheid is zichtbaar gemaakt in de drie rode rozen.

 
terug