Ds. Marjan Zebregs beroepen Ds. Marjan Zebregs beroepen
Op dinsdagavond 7 juli heeft de protestantse gemeente 'De Lichtbron' in Wateringen besloten een beroep uit te brengen op ds. Marjan Zebregs van onze kerk.
Onze predikant wil aan deze roep gehoor geven.
De kerkenraad heeft in haar vergadering van 9 juli Marjan van harte gefeliciteerd met deze mogelijkheid om te gaan dienen in een tweede gemeente.
Marjan Zebregs is op 19 april 2015 in 'De Goede Herder' bevestigd tot predikant en heeft toen bij ons intrede gedaan.
Haar afscheidsdienst zal in onze kerk plaatsvinden op 4 oktober 2020.
Later volgt meer informatie over de gevolgen van dit beroep voor onze gemeente.

Harm Aten
Voorzitter kerkenraad
terug