Diaconie samenkomst Diaconie samenkomst

Dushi Huis: kleinschalige woonvorm voor kinderen van 4-18+ jaar
Dushi Huis biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18+ jaar die niet meer thuis kunnen wonen een langdurige, veilige woonplek volgens de Dushi Methodiek. Vaak gaat het om kinderen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt en kampen met een hechtingsprobleem. In de kleinschalige Dushi Huizen krijgen de kinderen steun, begeleiding en alle ruimte hun identiteit te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Waar mogelijk worden de ouders hierbij betrokken.

Wat is Dushi Huis?
In een Dushi Huis wonen meestal 8 kinderen. Een vast team van 10 volwassenen helpt bij de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Onder meer (ortho)pedagogen en huishoudelijk medewerkers staan dagelijks klaar voor de nodige ondersteuning. Alle kinderen verdienen een thuis waar zij in veiligheid en geborgenheid kunnen opgroeien om van daaruit de wereld te ontdekken.

Waarom Dushi Huis?
Dushi Huis is nodig omdat veel kinderen door hun hechtingsproblemen niet langdurig in een pleeggezin of gezinshuis kunnen wonen. De kinderen die bij Dushi Huis wonen, hebben binnen jeugdzorg al op verschillende plekken gewoond. Juist deze kinderen hebben behoefte aan veiligheid en basisvertrouwen en een plek waar ze mogen blijven. Onvoorwaardelijk. Op basis van de Dushi Methodiek helpen wij kinderen hun talenten en basisvertrouwen ontwikkelen zodat ze stevig in hun schoenen leren staan. https://www.dushihuis.nl/
 
terug