KIA Collecte Werelddiaconaat Watersnood KIA Collecte Werelddiaconaat Watersnood
Pakistan – vaktraining voor jongeren
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Lees bijvoorbeeld over Sana die een reparatieshop begon:
“Na de middelbare school begon ik aan een kunstopleiding, maar mijn familie is zo arm dat ik hiermee moest stoppen. Toen hoorde ik dat AWARD een gratis training mobieltjes repareren voor meisjes aanbood. Mijn familie vond het niks: mannenwerk, zeiden ze. Maar ik heb de training met succes afgerond en werd door AWARD geholpen om mijn eigen reparatiewerkplaats te starten. Ik ben de eerste vrouw in Pakistan met reparatie lab voor mobiele telefoons. Vrouwen en meisje uit de hele omgeving brengen hun mobieltjes voor reparatie bij mij, omdat ze zich in mijn werkplaats veilig voelen en ook weten dat hun gegevens veilig zijn.”

Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.
 
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan en andere wereld diaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of gebruik de app.
 
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan 
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank namens uw diaconie en werkgroep Kerk In Actie.
Aart Haasnoot
 
terug