Doneer actie diaconie Doneer actie diaconie
Reden
Helaas kampen 1 op de 10 meisjes en vrouwen met Menstruatiearmoede.
Doel: 
Inzamelen menstruatieproducten en/of incontinentiemateriaal
Het Welzijnskwartier en Stichting de Roze Hulp hebben de handen ineen geslagen om menstruatiearmoede in onze KRV gemeente te verlichten. Ze zijn op zoek naar locaties waar veel sociaal betrokken mensen bij elkaar komen, vandaar dat ze nu de hulp ingeroepen hebben van de plaatselijke kerken en gevraagd of zij een Doneerbox willen plaatsen.
Het lijkt ons heel mooi om daar als gemeente ons steentje aan bij te dragen. Zodoende vindt u in de hal van het Trefpunt een Doneerbox. Wij hopen van harte dat de boxen geregeld goed gevuld kunnen worden teruggebracht bij Stichting de Roze Hulp.
Wat is menstruatiearmoede:
Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen is er thuis soms geen geld voor maandverband/tampons of
incontinentiemateriaal. Zij moeten dan wc-papier gebruiken of kiezen er noodgedwongen voor om thuis te blijven van werk, vrienden of school met alle gevolgen van dien. Het mag in Nederland niet zo zijn dat je door menstruatiearmoede niet naar school kunt of een les, proefwerk of examen mist en daardoor achterstand oploopt. Helaas zijn er ook in de gemeente Katwijk meisjes en vrouwen die leven met menstruatiearmoede.
De producten en materialen zullen op diverse locaties binnen Katwijk GRATIS beschikbaar zijn voor de meisjes en vrouwen die dit nodig hebben.
Meer informatie: www.derozehulp.nl
 
Hartelijke groet,
Uw diaconie
Jantine, Mart, Truus, Reina, Aart, Jacoline, Marjan
 
terug