KKRV collecte voor Stichting naar School in Haïti. KKRV collecte voor Stichting naar School in Haïti.
Wat doet de Stichting:
Stichting Naar School in Haïti biedt in Haïti, hoog in de bergen 45 km ten zuiden van de hoofdstad Port au Prince, gedegen onderwijs aan de allerarmsten op een plek waar geen of nauwelijks scholen zijn en ook geen andere voorzieningen zoals drinkwater, elektriciteit of medische zorg.
In Kablain staat de hoofdlocatie van Stichting Naar School in Haïti (Ecole Soleil de Hollande). Op deze school wordt momenteel lesgegeven aan 250 leerlingen; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden in de vorm van tijdelijk onderdak, medische zorg, het verstrekken van voedsel en kleding en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan. Vanuit de school worden ook projecten opgezet en uitgevoerd om de leefomstandigheden voor de bewoners in het gebied rondom de school te verbeteren. Het uitdelen van zaden, bonen, geiten en hulp bij het bouwen van aardbeving en orkaanbestendige huisjes zijn daar een paar voorbeelden van.
Tot 2020 werd op een tweede, kleinere school in Godinot, vier kilometer verder de bergen in, lesgegeven aan circa 100 kinderen verdeeld over twee klassen lagere school en twee kleuterklassen. Deze school is inmiddels overgenomen door oud leerlingen van Ecole Soleil de Hollande. Zij zetten de school in Godinot nu zelfstandig voort.

Van het begin af aan werkt Marijke Zaalberg uitsluitend met Haïtiaans personeel dat ze samen met Kempès, de directeur van de school, opleidt. Inmiddels biedt te stichting werkgelegenheid aan ca. 40 mensen, zoals leerkrachten, koks, kinderverzorgsters, mensen van de administratie, de portier, de schoolverpleegkundige en de tuinman. Voor bijzondere projecten, zoals ondersteuning bij onderdelen van de bouw, specifiek onderwijs (muziek, sport) of het aanmeten van brillen komen vrijwilligers uit Nederland helpen.
Marijke woont en werkt zelf gemiddeld negen maanden per jaar in Haïti. Voor haar werk ontvangt zij geen salaris of vergoeding.

In Nederland, is het stichtingskantoor gevestigd van waaruit de fondswerving en het secretariaat wordt georganiseerd en gecoördineerd.


Ontvangen donaties worden, na aftrek van kosten, overgemaakt naar Haïti en komen geheel ten goede aan het onderwijs aldaar.

Op de website staat een prachtig filmpje, zeker de moeite waard om even te bekijken ook kunt u zelf meer informatie vinden op internet:
www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl

Namens uw diaconie, Aart Haasnoot

Terugblik KiA collecte werelddiaconaat van 28 augustus j.l. voor The Leprosy Mission International-Myanmar.
 

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun
handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy
Mission International-Myanmar (TLMI-M), een partnerorganisatie van Kerk in Actie,
zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met
lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren.
TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen,
zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door vak trainingen te geven,
micro kredieten te verstrekken en bedrijven te stimuleren om gehandicapten in dienst
te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of
re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij
TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.
Voor 32 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een
klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten, voor 123 euro kan een ouder van of de gehandicapte een vak training krijgen.
Kortom uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vak trainingen kunnen
volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en
fysiotherapie krijgen. Uw gift was (en is) meer dan welkom hartelijk dank namens uw diaconie / werkgroep Kerk in Actie.
Aart Haasnoot.
https://www.leprosymission.org.uk/about/where-we-work/myanmar/
terug