Rommelmarkt 2022 - Bouw de kerk in Syrië weer op! Rommelmarkt 2022 - Bouw de kerk in Syrië weer op!

Je zou het bijna vergeten door de oorlog in de Oekraine dat er nog niet zo heel lang geleden een zelfde verwoestende oorlog heeft plaatsgehad in Syrië, verwoestend dankzij die grootmacht aan onze oostgrenzen die nu het land rond de Djnepr in puin aan het schieten is...

Maar laten we nu positief blijven over wat er in Syrie van de grond komt, lees bijvoorbeeld het verhaal van Pamela onder het motto:

Herstel van de kerk is herstel van het leven’

Pamela Shamas (26) woont in de wijk Al Jala in Aleppo. Ze studeerde economie en werkt als leerkracht. Daarnaast doet ze mee in het zondagsschoolteam van haar kerk. De oorlog in Syrië heeft haar leven getekend. Pamela ziet er enorm naar uit dat haar stad en kerk worden herbouwd. 
“Mijn woonwijk lag midden in de frontlinie. Mortieren vlogen ons om de oren, gewapende groepen maakten onze straten onveilig. Het was een verschrikkelijke tijd die me nog altijd diep raakt. De kerk bood al die tijd hulp: door voedselpakketten en medicijnen uit te delen, waterputten te boren en onderwijs te geven aan kinderen uit arme gezinnen.

Alles weg

“De oorlog verwoestte niet alleen mijn huis, maar ook ons kerkgebouw. Dat had een enorme impact. De vieringen, de zondagsschool: alles waar ik zo graag naartoe ging, was er niet meer. De bommen hebben alle mooie herinneringen in één keer weggevaagd.”

Tekort aan alles

“Onze kerk doorstond vele stormen. Al eeuwenlang kent Aleppo een bloeiende christelijke gemeenschap. Het is van levensbelang dat onze kerk wordt hersteld. Een levende kerkgemeenschap levert een positieve bijdrage aan de hele samenleving.
Het leven is er niet makkelijker op geworden. Ik voel me veiliger nu het geweld is gestopt, maar er is een tekort aan alles. Positief blijven is moeilijk, maar mijn geloof geeft me moed. God heeft me al die tijd bewaard, Hij zal ons ook nu de kracht geven onze stad en ons leven te herbouwen.”

 

Herstelfonds Kerk in Actie

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst! 

 

Deze laatste zinnen zijn van toepassing op alle kerken denk ik dan en vooral ook bij de Goede Herder, de rommelmarkt is elk jaar een uiting van gemeenschap geweest, samen de schouders eronder voor kerk en medemens. Het is jammer, maar ook begrijpelijk dat we er in deze vorm mee moeten stoppen. Ik hoop in ieder geval dat wat er ook voor in de plaats komt, dat hetzelfde gevoel van gemeenschap kan geven aan ons allemaal – en – in het bijzonder de mensen waarvoor we het doen.

Ik denk aan wat Pamela zei: een levende kerkgemeenschap levert een positieve bijdrage aan de hele samenleving.

 

Namens uw diaconie & werkgroep KiA

Aart Haasnoot

terug