40 dagen tijd 40 dagen tijd
Speciale collectes
Op de zondagen van deze tijd willen we uw aandacht vragen voor het werk van Kerk in Actie. Elke zondag is er aandacht voor een thema en – uiteraard, we zijn nu eenmaal de diaconie – een speciale collecte.

Vastenactie
Dit jaar bieden we u/jou een extra uitdaging door mee te doen aan de vastenactie; laat iets staan of gaan in de komende weken tot aan Pasen en “spaar” zo iets uit om weg te geven.

Spaardoosjes
Spaardoosjes zullen worden uitgedeeld aan de kinderen van de kindernevendienst. Uiteraard mogen volwassenen ook meedoen met de spaardoosjes actie!

Naast voor Kerk in Aktie vragen wij ook uw aandacht voor de Paasgroetenactie. Jezus heeft duidelijk gemaakt dat de zeven werken van barmhartigheid bedoeld zijn voor degene die er zonder hulp van een ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige etc. Wie naar deze mensen omkijkt, heeft begrepen waar het werkelijk om gaat.... daarom vragen wij ook uw hulp voor de paasgroetenactie. Met de paasgroet kijkt U om naar een gedetineerde door middel van het sturen van een speciale kaart.

In aanloop naar de 40 dagen tijd en gedurende de 40 dagen tijd hoort of leest u meer van ons!

De werkgroep Kerk in Actie, Aart, Hans en Richard

 
terug