Steun de landbouw in Noord-Oeganda Steun de landbouw in Noord-Oeganda


Afbeelding: de boeren van de cooperatie krijgen les in nieuwe landbouwtechnieken.
Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de KiA collecte op zondag 6 februari in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.
Waarom nu?
Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. Direct na de ramp ontving Nederland hulp van over de hele wereld. Elk jaar collecteren we daarom rond 1 februari voor mensen in (bijna) rampomstandigheden. In veel landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we nu voor boeren in Oeganda die lijden onder klimaatverandering.


Namens uw diaconie en werkgroep Kerk in Actie,
Aart Haasnoot.
 
terug