De voedselbankcollecte De voedselbankcollecte
Het doneren kan op verschillende manieren:
 
 1. Afgeven van uw boodschappen bij de kerk op zaterdag 19 februari
U wordt hierbij uitgenodigd om op zaterdag 19 februari 2022 tussen 11 en 13 uur in de Goede Herder Kerk langs te komen om uw tas boodschappen af te geven! (Graag de dan geldende corona maatregelen in acht nemen)
 
 1. Afgeven van uw boodschappen bij Aart Haasnoot of Marjan Roorda
Het adres van Aart is: Remouchampstraat 1 Valkenburg
Het adres van Marjan is: Hoofdstraat 74 Valkenburg
 
 1. Ophalen van uw boodschappen bij u thuis door uw diaken
Even bellen met Marjan Roorda en er komt iemand langs
Telefoon: 06-42307722
 
 1. Een bijdrage overmaken naar de diaconie:
U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie
NL63RABO0364606789 ovv Voedelsbankcollecte

Welke boodschappen kan ik meegeven?

Op de achterkant van deze brief vindt u een aantal artikelen, die de voedselbank op dit moment hard nodig heeft. Neemt u vooral GEEN versproducten mee, deze kunnen bederven, maar vooral houdbare producten die in het dagelijkse huishouden worden gebruikt.

Namens de diaconie Gereformeerde Kerk De Goede Herder
Jacoline, Mart, Truus, Reina, Jantine, Aart en Marjan

Boodschappenlijstje:

Heel dringend nodig zijn:
 
 • Pot en Blik Groente
 • Vlees in blik (smac, ham)
 • Vis in blik
 • Pasta saus
 • Tomatenpuree
 • Pot en Blik Fruit
 • Koffie(1/2 ponds-pakken)
 • Thee
 • Knakwrstjes
 • Smeerleverworst
 • Soep in blik of pak
 • Suiker
 • Macaroni, Rijst, Spaghetti
 • Mix voor macaroni, nasi etc.
 • Zeeppompjes/zeephouders

De boodschappen worden komende week bezorgd bij de voedselbank.
Hoe gaat de voedselbank te werk?
Bij de toekenning van een voedselpakket gaat de voedselbank uit van het besteedbare inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding en kleding en dergelijke, nadat alle vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. Voor een 1-persoonshuishouding geldt de grens van € 225.- per maand. Voor ieder ander die tot het huishouden behoord komt daar €90,- bij. Wanneer het vrij te besteden inkomen op of onder te genoemde bedragen komt, heeft een huishouden in principe recht op een voedselpakket. Om een voorbeeld te geven: voor een huishouden met twee ouders met twee kinderen geldt dat het vrij te besteden maandinkomen niet meer dan € 495.- mag bedragen. Na een half jaar vindt er een her- intake gesprek plaats om te kijken of men nog recht heeft op een voedselpakket.

Naast het verstrekken van een voedselpakket worden de cliënten ook geholpen om de financiën op een rij te krijgen. Er wordt gekeken of ze krijgen waar ze recht op hebben, bijv. huursubsidie, zorgtoeslag, teruggave belasting etc. en er  worden bij eventuele schulden regelingen getroffen. Verder worden ze doorverwezen naar de juiste instanties. Vaak komen mensen in de problemen omdat ze niet weten bij welk loket ze moeten zijn. Er wordt in dit verband samengewerkt met Grip op de Knip.
terug