Opbrengsten diaconale collectes Opbrengsten diaconale collectes
29 augustus is er na de aardbevingen en de tropische storm Grace op Haïti gecollecteerd. We hebben een prachtige opbrengst gehaald van €808,50!

12 september was de KKRV-collecte. De afkorting KKRV staat voor de samenwerkende diaconieën van Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en Valkenburg. Elk jaar mag een van de gemeentes een project voorstellen waarvoor in alle (gereformeerde) kerken van onze dorpen vervolgens wordt gecollecteerd. Deze collecte werd op zondag 12 september gehouden.
Dit jaar was het onze beurt om een keuze te maken en wij kozen voor “Stichting Kind in Oost-Europa”.
Een geweldige opbrengst van onze gemeente voor de KKRV-collecte voor “Stichting Kind in Oost-Europa” van €3.568,50!
We hebben nog niet van alle kerken de opbrengst doorgekregen. We komen erop terug zodra de totale opbrengst bekend is. En dan nu de voorlopige totale opbrengst die staat op €7.468,50!
Heel bijzonder om te zien dat wanneer er een actie voor een speciaal doel op touw wordt gezet, dat u dan met zovelen extra geld overmaakt! Een mooie manier van omzien naar elkaar dichtbij en ver weg!
U kunt nog steeds een gift overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie NL63 RABO 0364 6067 89 of via de kerk-app tot 30 september.

Hartelijk bedankt voor al uw gulle gaven!
De Diaconie
 
terug