Vooruitblik Kerk In Actie collecte 8 augustus Vooruitblik Kerk In Actie collecte 8 augustus


Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan.

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid
en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben
bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale
kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers
kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en
theologie. Het Open Theologisch Seminarie (OTS) Pakistan verzorgt deze opleidingen.
Hieronder krijgt u in een aantal beelden en tekst een indruk van het werk van deze instelling.

Het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS ontwikkelt materialen en cursussen voor discipelschap en theologie die door alle kerkgenootschappen in Pakistan worden gebruikt. Deze trainingen geven de cursisten basiskennis over de Bijbel. Maar ze leren niet alleen wat er in de Bijbel staat, maar ook wat de Bijbel kan betekenen in hun leven. De cursisten worden uitgedaagd om hun leven vorm te geven in het licht van de Bijbel. Wat betekent je geloof en de Bijbelse normen en waarden voor hoe je omgaat met je omgeving. Er worden voortdurend nieuwe cursussen ontwikkeld. Bijvoorbeeld de cursus over hoe christenen reageren op vervolging (Christian response to persecution). Helaas is dit een onderwerp dat voor veel christenen in Pakistan actueel is.

Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus van OTS. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.

De Pakistaanse kerk richt zich met name op tieners en nieuwe gelovigen, die zijn de toekomst! De opleiding en het trainingsmateriaal wordt hierop afgestemd.

Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining​. Het OTS ontwikkelt les- en zondagsschool materialen. Daarbij maken ze steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel schriftelijke cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar per post of via internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal gebruiken. Bent u de Engelse taal machtig kijk dan zelf eens op de website van OTS  -  https://ots-trust.org/

De vele jongen mensen die u op voorgaande foto’s hebt gezien zijn het toekomstig kader
van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.​ Bouwt u mee aan een
sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Om een indruk te krijgen waar het geld aan wordt besteed:
  • Voor 34 euro wordt één vrijwilliger getraind om de basiscursus te geven
  • Voor 500 euro wordt er een regionale studentendag georganiseerd waar 200 studenten samenkomen.
Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/christeninpakistan. Uw bijdrage voor dit werk is via de collectes in onze kerk wordt zeer gewaardeerd.

Namens uw diaconie / werkgroep Kerk in Actie
Aart Haasnoot
terug