Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal
Vragen voor u over de viering van het Heilig Avondmaal

Omdat we al lange tijd geen Heilig Avondmaal met elkaar hebben kunnen vieren vanwege Corona, is er een manier bedacht om het Heilig Avondmaal thuis te kunnen vieren. Na de oproep aan alle gemeenteleden bleek er inderdaad behoefte te zijn. Er zijn inkopen gedaan, tasjes gemaakt met wijn en matze en de tasjes zijn door de leden van de diaconie bij u thuis gebracht.
Maar we zijn nu natuurlijk wel erg benieuwd hoe u dit thuis zo ervaren hebt.  
Wij hebben dan ook een aantal vragen voor iedereen. Ook voor de mensen die niet thuis hebben meegevierd.
1. Wat vindt u van thuis vieren?
2. Vindt u het nodig dat er wijn en matze worden rondgedeeld?
3. Vindt u het ook goed om zelf wijn, druivensap, matze of brood klaar te zetten?
4. Heeft u misschien een goede aanvulling?
5. Heeft u misschien wel een heel goed ander alternatief?
Wij leren graag van u, deel uw mening gerust met ons. U mag uw reactie sturen naar: jac.diac@outlook.com
Hartelijke groet,
De Diaconie
terug