Collecte zondag 14 maart voor Kerk in Actie Collecte zondag 14 maart voor Kerk in Actie
Collecte zondag 14 maart voor Kerk in Actie: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s in Nederland
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en
andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog.
Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig
voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en
zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven.
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.

Wilt u bijdragen aan deze collecte maak dan uw gift over naar de diaconie, NL63RABO0364606789 onder vermelding van ‘KIA zondag 14 maart’.

 
terug