Collecte zondag 28 februari Collecte zondag 28 februari
Collecte zondag 28 februari voor Kerk in Actie: Voor iedereen een kerk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er
geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk
zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de
boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt.
De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals
Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk
geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke
omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweek, zet Seinpost
Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe
vormen van kerk-zijn.

Wilt u bijdragen aan deze collecte? Maak uw gift over aan de diaconie, NL 63RABO 0364606789 onder vermelding van ‘KIA Zondag 28 februari’.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
terug