VOEDSELBANKCOLLECTE VOEDSELBANKCOLLECTE
Boodschappenlijstje:                                                               

Heel dringend nodig zijn:
 • Pot en Blik Groente                        
 • Vlees in blik
 • Pt en Blik Fruit
 • Koffie(1/2 ponds-pakken)
 • Knakworstjes
 • Smeerleverwrst
 • Soep in Blik


Ook nodig:
 
 • Macarni, Rijst, Spaghetti
 • Mix voor macaroni, nasi
 • Soep pak of blik
 • Thee

In de week na deze zondag zullen de boodschappen door de diaconie bij de voedselbank worden bezorgd.Hoe gaat de voedselbank te werk?
Bij de toekenning van een voedselpakket gaat de voedselbank uit van het besteedbare inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding en kleding en dergelijke, nadat alle vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. Voor een 1-persoonshuishouding geldt de grens van € 225.- per maand. Voor ieder ander die tot het huishouden behoord komt daar €90,- bij. Wanneer het vrij te besteden inkomen op of onder te genoemde bedragen komt, heeft een huishouden in principe recht op een voedselpakket. Om een voorbeeld te geven: voor een huishouden met twee ouders met twee kinderen geldt dat het vrij te besteden maandinkomen niet meer dan € 495.- mag bedragen. Na een half jaar vindt er een her- intake gesprek plaats om te kijken of men nog recht heeft op een voedselpakket.

Naast het verstrekken van een voedselpakket worden de clienten ook geholpen om de financiën op een rij te krijgen. Er wordt gekeken of ze krijgen waar ze recht op hebben, bijv. Huursubsidie, zorgtoeslag, teruggave belasting etc.en er  worden bij eventuele schulden regelingen getroffen. Verder worden ze doorverwezen naar de juiste instanties. Vaak komen mensen in de problemen omdat ze niet weten bij welk loket ze moeten zijn. Er wordt in dit verband samengewerkt met Grip op de Knip.

 
terug