Van de Diaconie Van de Diaconie
Allereerst wil ik beginnen een aantal mensen te bedanken, Auke Hoekstra is gestopt als penningmeester van de Diaconie, 4,5 jaar heeft hij op voortreffelijke wijze de financiën beheerd, hartelijk dank daarvoor, wij zijn heel blij dat we in Jacoline Lesmeister een nieuwe penningmeester hebben gevonden en wijkdiaken wordt van wijk 3.
Zondags staat er altijd een mooi bos bloemen voor in de kerk die bij zieken of oudere gemeenteleden wordt bezorgd na de morgendienst, elke maand wordt dit weer door een ander gemeentelid verzorgd en jaarlijks gecoördineerd door Paul Noort, wij als Diaconie zijn best trots op deze gemeenteleden die belangeloos steeds weer de bloemen als groet van de Gemeente verzorgen,waarvoor onze hartelijke dank.
Voor Lia Schoneveld is er ook een woord van dank, sinds de corona ons in de greep heeft bezorgt  zij elke zondag na de Eredienst de bloemen bij de zieken of ouderen, Lia hartelijk dank hiervoor.
Zondag 21 februari is er weer de jaarlijkse voedselbank collecte, zeker in deze tijd is hulp aan de minder bedeelden in onze samenleving hard nodig , daarom bevelen we deze collecte die zowel in natura en als financiële  gift mogelijk wordt gemaakt van harte bij u aan. De week voorafgaand aan de collecte ontvangt u een mail en/of flyer met informatie hoe wij dit als Diaconie gaan organiseren.
                                                                                                       Met vriendelijke groet,
                                                                                                       Rein de Winter.
 
terug